O nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá bola založená v roku 2006 advokátmi Mgr. Michalom Onuferom a Mgr. Andreou Toriškovou, rod. Ondruškovou. Kancelária priamo nadviazala na odbornú činnosť JUDr. Antona Zirina, CSc., advokáta, starého otca Mgr. Andrei Toriškovej, ktorého advokátska kancelária bola jednou z prvých založených po roku 1989.

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právne služby v rôznych oblastiach slovenského a európskeho práva v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom, v prípade potreby i arabskom jazyku.

Zaoberáme sa riešením širokého spektra právnych problémov od každodenných bežných záležitostí až po špecifické právne problémy. Služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám.

Pri svojej činnosti spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, účtovnými daňovými poradcami a zahraničnými advokátskymi kanceláriami.
Našou neustálou snahou je poskytovať právne poradenstvo vo vysokej profesionálnej kvalite s cieľom dosahovať pre klientov žiadané výsledky. Prvoradým cieľom našej práce je spokojnosť klienta, ktorého potrebám a záujmom chceme porozumieť a poskytnúť mu komfort spočívajúci v kvalite a efektivite právnych služieb.

NÁŠ PRÍSTUP