JUDr. Anton Zirin, Csc.

advokát, spomienka, † 2003

Vzdelanie a prax:

v roku 1941

ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

1945-1967

Hlavný vojenský súd, skúška vojenských sudcov, získanie  titulu kandidáta právnych vied pre hospodárske právo

1941-  1947

bankový právnik Tatra banky, Bratislava

 

Vzdelanie a prax:

1947- 1971

právnik na oblastnom ústave Štátnej banky Ceskoslovenskej

1971- 1979

štátny arbiter na štátnej arbitráži Bratislava

1971- 1995

člen federálnych a slovenských legislatívnych komisií, externý člen skúšobných komisií pre odbor hospodárskeho práva Katedra hospodárskeho práva Univerzity Komenského