Mgr. Andrea Torišková

advokátka

Zahraničné stáže a hospitácie:

2004

advokátska kancelária Nicole van Leesen,Rostock, Nemecko 2004

2010

hospitačný pobyt a seminár pre advokátov z východnej, strednej a južnej Európy, Nemecko, organizovaný Nadáciou pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Nemeckou spolkovou advokátskou komorou a Nemeckým advokátskym spolkom, advokátska kancelária KREUZER & Coll., Norimberg, Nemecko

Vzdelanie a prax:

v roku 2001

ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2002- 2003

advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Antona Zirina, CSc., Bratislava

2003- 2005

advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Marii Sirkovskej CSc., Bratislava

od 2006

činnosť ako advokátka v advokátskej kancelárii ONUFER & ONDRUŠKOVÁ, v 2008 premenovanej na ONUFER & TORIŠKOVÁ