JUDr. Jolana Ondrušková

právnička

Vzdelanie a prax:

v roku 1977

ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

1977- 1991

právnička na majetkovoprávnom oddelení Vodohospodárskej výstavby, š.p.

1992- 1994

advokátska kancelária svojho otca JUDr. Antona Zirina, CSc.

 

Vzdelanie a prax:

1990- 2010

funkcia dočasného konateľa v novozaložených firmách zahraničných investorov v ČSFR a SR, právne poradenstvo a zastupovanie podnikateľských subjektov so zahraničnou účasťou prostredníctvom vlastnej poradenskej spoločnosti SAUER INDUSTRIE CONSULT, s.r.o., realitná činnosť prostredníctvom SAUER INDUSTRIE CONSULT, s.r.o.

2006-

advokátska kancelária ONUFER & TORIŠKOVÁ