Slovenská advokátska komora

Kolárska 4

813 42 Bratislava

www.sak.sk

Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu

UbierstraBe 92 / D-53173 Bonn

www.irz.de

www.irz-netzwerk.eu

BRANADO CONSULTING

20, evenu de Fontvieille

98000 Monaco

www.branado-consulting.mc

Doležíte odkazy

Obchodný register SR. evidencia úpadcov

www.orsk.sk


Zoznam súdov SR

www.justice.gov.sk


Zoznam štátnych inštitúcií

www.vlada.gov.sk


Slovenský advokátska komora

www.sak.sk


Zoznam súdnych znalcov a tlmočnikov

www.orsk.sk


Európsky sud pre ľudské práva

www.echr.coe.int


Zbierka zákonov SR

www.jaspi.justice.gov.sk


Ministerstvo vnútra

www.minv.sk


Ministerstvo spravodlivosti

www.justice.gov.sk