Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /data/f/5/f5c66c78-a140-4bc9-9bc1-a882f06c3e81/otak.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Služby | ONUFER & TORIŠKOVÁ
thumbnail

Služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • právo obchodných spoločností
 • záväzkové právo
 • fúzie a akvizície
 • green field projekty
 • hospodárska súťaž
 • zastupovanie v konkurze a vyrovnaní

Občianske právo

 • vecné práva a právo nehnuteľností
 • zmluvný servis
 • dedičské právo
 • ochrana osobnosti

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

 • zastupovanie v konaní v obchodných, občianskych, správnych a trestných veciach
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v rozhodcovskom konaní

Cudzinecké právo

 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach o pobyte cudzincov z krajín EÚ a mimo EÚ v SR
 • azylové právo

Medzinárodné právo súkromné a obchodné

 • zmluvný servis a riešenie právnych vzťahov s medzinárodným prvkom

Rodinné právo

 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • vysporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom a spory o výživné

Právo duševného vlastníctva

 • príprava právnych analýz stavu práv duševného vlastníctva
 • zastupovanie pri registračných konaniach pred národnými a medzinárod­nými úradmi v EU a vo svete
 • poradenstvo vrátane plánovania ochrany v rámci SR a v globálnom kontexte
 • prihlasovanie ochranných známok, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov
 • prípravu a posúdenie licenčných zmlúv a iných zmlúv
 • zastupovanie v súdnych sporoch súvisiacich s vymáhaním práv duševného vlastníctva

Správne právo

 • zastupovanie v priestupkovom, stavebnom a iných správnych konaniach
 • zastupovanie vo veciach správneho súdnictva

Trestné právo

 • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania
 • zastupovanie poškodených
 • spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v ich vzájomných vzťahoch v sporových a nesporových veciach
 • vypracovanie a spisovanie listín a zmlúv