Mgr. Michal Onufer

advokát

Zahraničné stáže a hospitácie:

2002 renomovaná advokátska kancelária, Hamburg, Nemecko
2004 advokátska kancelária Nicole van Leesen, Rostock, Nemecko
2012 hospitačný pobyt a seminár pre právnikov strednej, východnej a južnej Európy organizovaný Nadáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Bonn, Nemecko, Nemeckou advokátskou komorou a Nemeckým advokátskym spolkom advokátska kancelária Broda-Klein-Schartner, Berlín, Nemecko

Vzdelanie a prax:

v roku 2001 Ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
2001 – 2002 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, zástupca vedúceho právneho oddelenia, vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou, právna pomoc pri zastupovaní verejnosti v konaniach pred všetkými štátnymi a justičnými orgánmi a inštitúciami v Slovenskej republike a pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu
2002 – 2003 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Antona Zirina, CSc., Bratislava
2003 – 2005 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Marii Sirkovskej, Bratislava
od 2006 činnosť ako advokát v advokátskej kancelárii ONUFER & ONDRUŠKOVÁ, v 2008 premenovanej na ONUFER & TORIŠKOVÁ