thumbnail

Mgr. Andrea Torišková, advokátka

Vzdelanie a prax:

v roku 2001 ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
2002- 2003 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Antona Zirina, CSc., Bratislava
2003- 2005 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Marii Sirkovskej CSc., Bratislava
od 2006 činnosť ako advokátka v advokátskej kancelárii ONUFER & ONDRUŠKOVÁ, v 2008 premenovanej na ONUFER & TORIŠKOVÁ

Zahraničné stáže a hospitácie:

2004 advokátska kancelária Nicole van Leesen,Rostock, Nemecko 2004
2010 hospitačný pobyt a seminár pre advokátov z východnej, strednej a južnej Európy, Nemecko, organizovaný Nadáciou pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Nemeckou spolkovou advokátskou komorou a Nemeckým advokátskym spolkom, advokátska kancelária KREUZER & Coll., Norimberg, Nemecko