thumbnail

JUDr. Jolana Ondrušková, právnička

Vzdelanie a prax:

v roku 1977 ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1977- 1991 právnička na majetkovoprávnom oddelení Vodohospodárskej výstavby, š.p.
1992- 1994 advokátska kancelária svojho otca JUDr. Antona Zirina, CSc.
1990- 2010 funkcia dočasného konateľa v novozaložených firmách zahraničných investorov v ČSFR a SR, právne poradenstvo a zastupovanie podnikateľských subjektov so zahraničnou účasťou prostredníctvom vlastnej poradenskej spoločnosti SAUER INDUSTRIE CONSULT, s.r.o., realitná činnosť prostredníctvom SAUER INDUSTRIE CONSULT, s.r.o.
od 2006 advokátska kancelária ONUFER & TORIŠKOVÁ